1 Air

60 shot:
Class Mp
Class MJp
Class Wp
Class WJp
Class M
Class MJ
Class W
Class WJ
Class SH2
40 shot:
Class V45

2 Air Final
Mesterskap Rifle Menn
Mesterskap Rifle Kvinner
Mesterskap Rifle Junior Menn
Mesterskap Rifle Junior Kvinner
Mesterskap Pistol Menn
Mesterskap Pistol Kvinner
Mesterskap Pistol Junior Menn
Mesterskap Pistol Junior Kvinne

Relay results

1 Air
Sunday 23/1
1(09:00)  2(10:45)  3(12:30) 

2 Air Final
Sunday 23/1
1(11:15)  2(13:00)  3(14:45) 

 

MLRes - www.megalink.no